!מתכוננים לחלוקה

 

!מתכוננים לחלוקות בצפון וברחבי הראץ. שפע של אוכל טרי
??מוכנים