קורונה – אוכל למבוגרים ישר לביתם

 

בתקופת הקורונה, ארגון יד עזרא ושולמית מביא אוכל למבוגרים ישר לביתם