מלכר

אישור ניכוי מס במקור

אישור סעיף 46

אישור ניהול פנקסים

תעודה לרישום עמותה

אישור ניהול תקין

אני רוצה להיות שותף במפעל החסד של יד עזרא ושולמית