תמיכה באלמות וחד הוריות

תמיכה באלמות וחד הוריות

הרחק מעין רואה ישנן משפחות רעבות ללחם. ישנן משפחות עניות ממש, משפחות שמנסות להתפרנס בכבוד אך אילוצי החיים גרמו לכך שסכום ההכנסה שלהן אינו מהווה אפילו רבע מהסכום המינימלי ביותר- לו הם זקוקים כדי לחיות ולהמשיך את היום יום נורמלי, המשך קריאה ←