פרוייקט פסח

לא פוסחים!

בפסח יש ציווי מיוחד לזכור ולספר לילדינו, להעביר ולהמחיש בכל דרך אפשרית את נס הגאולה של יציאת מצרים.

את הרגע המכריע בו הפכנו מעם שלם של עבדים לאנשים חופשיים מעול, שעבוד, קושי, כאב ורעב.

הרגע שיחרת מעל דפי ההיסטוריה, בו יכולנו להכין אוכל ולהרגיש את אוויר החופש לראשונה בלי נוגש רע לב, ועבדות מתישה ומייאשת תחת שמש אכזרית וקופחת. חייבים לזכור את הרגעים האלו לעולם.

כמו שאנחנו זוכרים את יום צאתנו ממצרים, כך ברגעים אלה נזכור גם את מי שעדיין משועבד.

מי שאין לו אמצעים.

כל אותם האנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות את כל צרכי הפסח

ובוודאי שלא לערוך שולחן ליל הסדר מלא כל טוב.

כי כשאין את הבסיס לא מתחילים לחלום על משהו קטן מעבר.

השנה כשכל אחד ישב ליד השולחן בליל הסדר מוקף באור של משפחה אוהבת

לא נשכח את אלו שיושבים לבד בחושך ובאפילה.

כשנראה את הילדים שכל כך מתאמצים לחפש את האפיקומן נדע שיש ילדים שמחפשים אוכל כל השנה.

כולנו יצאנו יחד ממצרים כאיש אחד - בלב אחד לא נדלג ולא נפסח - כולנו אחים ומשפחה אחת דואגת

אנחנו ערבים זה לזה אנחנו מעורבים זה בזה מכירים מקרוב את מי שצריך

ומרגישים קרוב את מי שכואב לו בלב. את פתח לו – פסח זה זמן בו כל אחד צריך לפתוח את ליבו למען

המסכנים העצובים והרעבים

שלא טעמו שמחת חג אמתית,

שלא יודעים מה זה שפע ולא מכירים מציאות בלי מחסור

הם נאנקים כל השנה תחת עול שיעבוד העוני

הכאב שלהם גדול וצורב ואין לאן לברוח מהמציאות הקשה

רק לנסות להתמודד עם סבל יום יומי ומועקה גדולה שמלווה לכל מקום ולא עוזבת

הכאב בוקע את כל החומות ומי שיודע שומע את הצעקה ואת הסבל

גם אם הוא בלי מילים. כולנו ניצלנו ממצרים כולנו מצילים אותם מעוני 

זה הזמן לעזור כי הגיע זמן הגאולה !!!