ילדים עניים לא מתקדמים בלימודים

ילדים עניים לא מתקדמים בלימודים

לילדים עניים הסיכויים לעבור את מבחני המיצב הם נמוכים ביותר. בגלל חוסר ריכוז כתוצאה מתזונה לקויה, הפער בהישגים בין תלמידים ממרכז הארץ לבין עמיתיהם מהפריפריה גדול ביותר.

מהם מבחני המיצ"ב?

מבחני מיצ"ב

מבחני מיצ"ב (ר"ת: מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) הם מערכת של מבחנים וסקרים הנערכים בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים בישראל במקצועות: מדע וטכנולוגיה, שפת אם (עברית או ערבית), מתמטיקה ואנגלית. מבחני המיצ"ב נערכים מדי שנה בשליש מבתי הספר, כך שכל בית ספר משתתף במיצ"ב אחת לשלוש שנים. את המבחנים עורכת ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך), רשות מקצועית ממלכתית ובלתי תלויה המסונפת למשרד החינוך. מטרת המיצ"ב היא לספק למנהלי בתי הספר מידע פדגוגי אובייקטיבי על בית הספר, שישמש את המנהלים לבניית תוכניות עבודה ולשיפור ההוראה והאקלים הבית ספרי.

מבחני המיצ"ב מתקיימים בכיתות ה' ו-ח' בארבעת מקצועות ליבה: שפת אם (עברית או ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה, כאשר קיים הבדל בין כיתות ה' לכיתות ח'. בכיתות ה' המבחנים נערכים בשלושה מקצועות (שפת אם, מתמטיקה ואנגלית) ובכיתות ח' המבחנים נערכים בכל ארבעת המקצועות. בכל שנה ראמ"ה עורכת את המבחנים בשליש מבתי הספר בישראל לפי מתכונת זו. מבחנים אלו מכונים על ידי ראמ"ה "מיצ"ב חיצוני". בנוסף לכך, מציע ראמ"ה לבתי הספר שאינם משתתפים במיצב באותה שנה לקיים "מיצ"ב פנימי" - סדרת מבחנים הדומה למבחני המיצ"ב לצורך הערכה פנים בית ספרית. כן מציע ראמ"ה "מיצ"ב פנימי" בשפת אם לתלמידי כיתות ב' בכל בתי הספר.

במיצ"ב החיצוני, המבחנים מועברים על ידי בוחנים חיצוניים, נבדקים על ידי ראמ"ה, ותוצאותיהם נשלחים על ידי ראמ"ה למנהל בית הספר ולמשרד החינוך. במתכונת "המיצ"ב הפנימי", ראמ"ה שולחת את חוברות המבחנים יחד עם חומרים פדגוגיים לבתי הספר לשימוש עצמי. מבחנים אלו מועברים לתלמידים בשכבות הגיל הרלוונטיות ונבדקים על ידי צוות בית הספר. במיצ"ב הפנימי הציונים הם לשימוש פנימי של בית הספר בלבד. חלק מבתי הספר משתמשים במבחני המיצ"ב הפנימי כמבחנים מסכמים ונותנים משוב לתלמידים על הישגיהם. בכיתות ב', משרד החינוך מחייב את בתי הספר להשתתף במיצ"ב הפנימי ובכיתות ה' ו-ח', ההשתתפות במיצ"ב הפנימי (בשנים בהם לא מתקיים בבית הספר מיצ"ב חיצוני) היא רשות ונתונה להחלטת בית הספר.

מבחני המיצ"ב נבנים על פי תכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך ובודקים בעיקר את הידע והמיומנויות שהתלמיד למד באותה שנה, אך גם ידע ומיומנויות שנרכשו בשנים קודמות לדרגת הכיתה בה נערך המבחן. המבחנים כוללים דרכי תשאול מגוונות וכוללות שאלות סגורות ושאלות פתוחות ובודקות רמות שונות של חשיבה (ידע, הבנה, הסקת מסקנות וכו'). משך כל מבחן כשעה עד שעה וחצי. מבחני המיצ"ב נערכים כמבחנים מסכמים לקראת סוף שנת הלימודים (בחודשים אפריל-מאי). המבחנים נכתבים בכל שנה מחדש על ידי ראמ"ה בשיתוף צוותים פדגוגיים של הוראת המקצוע וועדות מומחים.

array(0) { } אין תגיות שנוספו.

פורסם ב Feb 21, 2017 על ידי מאמר מערכת