תורם יקר תרומה זו מיועדת לכלל פעילות העמותה

ארגון יד עזרא ושולמית הוא ארגון הפועל ללא כוונת רווח. תקציב הארגון מבוסס על תמיכת החברה הישראלית בישראל – הציבור הרחב, חברות עסקיות וקרנות.

סכום התרומה:

סל קטן

סל בינוני

סל גדול

סכום אחרסה"כ: 0תרומה מאובטחת- אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.

* כל התרומות לארגון יד עזרה ושולמית מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

לתרומה בהעברה בנקאית הפקדה ישירה בבנק הדואר מס' 3156583

לתרומה באמצעות המחאה ת.ד 5885 ירושלים

לתרומה טלפונית חייגו 9171*