.בזכותכם!! לפניכם סיכום שנת 2019 עם רוב הנתונים. שנזכה ב2020 רק להגדיל את העשיה ולעזור לכמה שיותר אנשים

432,000 סלי מזון

140,000 ארוחות חמות לילדים

10,000 קופסאות מטרנה

10,000 בגדי חורף

1,200 תנורי חימום ושמיכות חורף

1,426 חתנים וכלות יתומים שנעזרו בהוצאות החתונה

2,500 תיקים לבית הספר/גן

1,056 טיפולים רגשיים הוענקו לילדים

:בין הנתמכים

7,200 משפחות חד הוריות

1,050 אלמנות

6,633 יתומים

6,972 חולים

150 ניצולי שואה