משמחים את החולים במלוניות קורונה

 

!משמחים את החולים במלוניות לחולי קורונה. יד עזרא ושולמית לא שוכחים אף אחד